Známky - označení zvířat

Každé hospodářské zvíře musí být ze zákona označeno. Jak, upravuje potřebný zákon (viz dole).

Pozor! To, že je zvíře registrované (má známky, nemusí to být pro každého samozřejmost!), ještě NEZNAMENÁ, že má průkaz původu (resp. POP, potvrzením o původu). Pokud tedy chcete svůj chov založit nákupem kvalitních plemenných zvířat, ptejte se. Registrované se nerovná plemenné s POP!

Vysvětlivky k následujícím formulářům zde.

Při nákupu zvířete tedy mohou nastat dvě situace:

  1. Koupím si zvíře s ušní známkou, ale má pouze jednu
    - neděste se, postup je jednoduchý: vytisknu a vyplním objednávku duplikátu

  2. Koupím si zvíře bez známek
    - objednám si nové ušní známky

Požadovaný formulář vyplním, vyberu si tvar známky, který chci objednat, a pošlu buď papírově na uvedenou adresu nebo e-mailem. Známky navěsí veterinář, můžete požádat jiného chovatele, pokud nějakého znáte či si objednat kleště a pokusit se o to sami - doporučujeme pouze statečným.

Jak nahlásit zvíře na hospodářství se dozvíte v díle o pohybech zvířat.

 


202/2010 Sb. § 22
Způsoby a termíny označování ovcí a koz

(1) Každá ovce nebo koza musí být nejpozději do 6 měsíců od narození, vždy však před tím, než opustí hospodářství, kde se narodila, označena v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o stanovení systému a evidence ovcí a koz28) dvěma identifikačními prostředky.

(2) Zvířata, která jsou určená pro obchodování v rámci Evropské unie, musí být v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o stanovení systému a evidence ovcí a koz28) označena elektronickým identifikátorem ve formě bachorového bolusového odpovídače nebo elektronické ušní známky v kombinaci s plastovou ušní známkou nebo značkou na spěnce.

(3) Zvířata, která nejsou určená pro obchodování v rámci Evropské unie, musí být v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o stanovení systému a evidence ovcí a koz29) označena

 

a)   plastovou ušní známkou v kombinaci s druhou plastovou ušní známkou nebo značkou na spěnce nebo elektronickým identifikátorem ve formě elektronické značky na spěnce, nebo
b)   identifikačními prostředky podle odstavce 2.

 

(4) Jehňata nebo kůzlata určená k porážce do 12 měsíců stáří, která nejsou určena k přemístění do jiného členského státu, ani pro vývoz do třetích zemí, mohou být v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o stanovení systému a evidence ovcí a koz30) označena odchylně od odstavce 1 minimálně jednou plastovou ušní známkou, která byla k tomuto způsobu označení pověřenou osobou poskytnuta.

(5) Ovce a kozy bez ušních boltců nebo s velmi krátkými ušními boltci, které nejsou určené pro obchodování v rámci Evropské unie, se označují na spodní srstí neobrostlé části ocasu tetováním, které obsahuje identifikační číslo zvířete bez alfabetického označení země původu „CZ“ a bez posledního trojčíslí.

(6) Ovce a kozy, které nelze označit ušní známkou z důvodu poškození, zánětu, či deformace ušních boltců a které nejsou určené pro obchodování v rámci Evropské unie, se označí náhradním způsobem tak, aby nedošlo k jejich záměně s jinými zvířaty. Tento způsob označení je neprodleně zaznamenán do stájového registru.

(7) Plastové ušní známky se zavěšují do jedné třetiny od kořene ušního boltce mezi kožní řasy boltce.