Chov koní

V roce 2016 jsme oslavili 10let chovu velšských koní a pony a definitivně jsme se rozhodli chov směřovat trochu jinam:-)

 

Náš život je již druhé desetiletí neodmyslitelně spjat s koňmi. Oba jsme s manželem začínali v jezdeckém oddílu a postupně si splnili sen, mít svého vlastního koně. Koně byl i impuls, který nás dal dohromady a jedinečné zážitky, které člověk prožívá v jejich přítomnosti, nám dávají často sílu pokračovat, i když hlava a tělo, z osobních nebo pracovních důvodů, odmítají pokračovat. Během doby jsme si ujasnili, že chceme využívat pouze nejkvalitnější plemenný materiál, abychom se mohli těšit s perspektivou na nadějné vyhlídky našich odchovů, které budou dělat radost nejen nám, ale i novým majitelům.

Naše první hříbě se narodilo v roce 1999. Bylo plnokrevné. Pak následovalo několik dalších plnokrevných a teplokrevných hříbat, později jsme anglické plnokrevníky vyměnili za plnokrevné araby a po dvou stěhování výš a výš do podkrkonoší jsme nakonec celé stádo postavili na preferenci velšské krve. U nich jsme našli vše, co jsme v předešlých letech hledali - nadprůměrnou mechaniku pohybu a s tím spojenou výbornou jezditelnost, nezaplatitelný charakter, ušlechtilost, která je vyvážená s tvrdostí. Žádné jiné plemeno při zachování jezdeckých vlastností není tak odolné, aby zvládlo naše zimy a teplotní výkyvy s minimem příkrmu jádra a ještě výborně prospívalo.

Během let jsme si ujasnili i cíl našeho chovu a jakého chceme dosahovat welfare. Kvůli zvířatům jsme se přestěhovali na samotu a koupili kolem domu 13ha pastin. Naši koně se celý rok volně pohybují po pastvinách, mají umožněný vstup do volné stáje a boxů. Nikoho neseparujeme, hřebec je celý rok s klisnami a hříbata se rodí dle uvážení matek buď vevnitř nebo opodál u stáda na pastvině. Zvířatům do jejich sociálního života zasahujeme minimálně a během roku je pouze opečováváme a v tichu s pokorou přihlížíme výchově hříbat a námluvám. Doufáme, že až přijde čas našich nejstarších koní, že stejným způsobem budou moci uprostřed svých milovaných důstojně odejít.

Aktuální sestava našeho stáda:

 

plemenní hřebci 2014  
 welsh cob  2014  New Age 4 roky
 welsh mountain pony  Summeflash 2010  Galliano 2012 ještě v hřebčíně Taraco
 český teplokrevník  5 let  
arabský plnokrevník Pani  Elchiero roční
 ostatní plemena  Molnija