Chov koz

 

Dovolujeme si upozornit všechny naše minulé i budoucí kupující, že pokud nedojde k přihlášení koupené kozy od nás do 7 dní (často nemá u sebe kupující číslo hospodářství a pak ho už nedodá), bude ihned poté odhlášená kódem ztráta/krádež či odsun na dočasné hospodářství! 

Rádi se vším před koupí poradíme, připravíme potřebné formuláře, pomůžeme se změnou elektronicky, pomůžeme založit hospodářství... ale už nebudeme nikoho pronásledovat a přemlouvat a podvádět poté s datem přesunu. Každý rok se nám to stává několikrát, aktuálně máme na stádě pět koz, které si kupující nepřisunuli k sobě a u prodaného plemenného kozla z podzimu kupující ještě ani nedodal číslo hospodářství, byť to slíbil obratem poslat sms...   


Od roku 2006 se věnujeme chovu národního plemene hnědé krátkosrsté kozy. V Čechách je toto plemeno zařazeno do programu genetických zdrojů jako české národní dědictví.

 • Všechna naše zvířata jsou zařazena v kontrole užitkovosti (KU) a kontrole zdraví
 • Podle (ES) č. 999/2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií je našemu stádu přidělen statut zanedbatelného rizika TSE
 • Zvířata jsou také každoročně jsou testována na brucelozu, encefalitidu, arteritidu a tuberkulinaci. 
 • Jsou vakcinována proti anaerobním bakteriálním toxi-infekcím: enterotoxemie způsobené Cl.perfringens a Cl. sordelii zejména: Dysenterie-Cl.perfringens typ B, Enterotoxémie-Cl.perfringens typ D, Nekrotická enteritida-Cl.perfringens typ C, Sněť šelestivá-Cl.chauvoel Bradsot-Cl.septicum, Plynová gangréna- Cl.perfringens,Cl.septicum,Cl.novyi Tetanus-Cl.tetani. 
 • Jsou pravidelně koprologicky sledována a podle toho ošetřena antiparazitiky.

 

Návrat z pastviny

 

První kozu jsme si pořídili v roce 2005. Byla to bílá kříženka a pojmenovali jsme jí trochu komicky koza Koza. A pak už to šlo samo. Zjistili jsme, že mít kozu nestačí. Že člověk má nějaké nároky na množství a chuť mléka, na to, jak jde koza dojit, jak je krmitelná, jaký má tvar vemene. Zjistili jsme, že sehnat dobrou kozu je zázrak (vystřídali jsme nespočet inzerátových super koz, ze kterých se při dovezení domů vyklubaly nesnesitelné potvory, dojící deci nepitného mléka, s pastruky, apod.) a pokud se to přece jen povede, díky neznámému původu člověk nikdy neví, co se z ní narodí. Zjistili jsme, že připouštěním nejbližším kozlem jen proto, že je nejblíž, dojící rekordmanky v dalších generacích nevyprodukujeme.

 


Zkušenosti se kupily, ověřili jsme si, že z podprůměrných rodičů se prostě vysněná dojnice nenarodí a rozhodli jsme se proto pro radikální změnu - v roce 2006 jsme si přivezli první plemennou hnědou krátkosrstou kozu s idylickým jménem Máňa. Měla největší vemeno, jaké jsem kdy u kozy viděla, a majitel tehdy nadhodil cenu, kterou si myslel, že si nebudeme moci dovolit. Peníze byly pro něj silné lákadlo, takže nakonec podlehl a my si odváželi v kufru nejdražší kozu našeho dosavadního života, Máňu za sedm tisícovek. Naší budoucí zakladatelku stáda.
A pak už se to opravdu rozjelo ve velkém, i když to nebylo jednoduché. Ačkoliv jsou hnědé krátkosrsté kozy české národní plemeno, v genofondu ČR je jich několik málo stovek. Proto když už se nějaká koza vůbec naskytla je koupi, neváhali jsme a postupně jsme si sestavili stádo z nejlepších zvířat. V další fázi jsme už rozšiřovali počet zvířat pouze chovem na nejlepších matkách.

Emilka 2009Emilka 2009

 

 • Chci kozy - v první řadě si ujasním svůj chovný cíl:

U hnědých krátkosrstých koz se zaměřujeme na

 1. tvar vemene - silně dědivá záležitost, sebelepší koza s příšerným vemenem nejen že se nebude dobře dojit, ale na 90% nikdy nevyprodukuje dceru, která by měla vemeno lepší
 2. exteriér v těch nejlepších třídách (elita, elita rekord) - opět silně dědičná záležitost
 3. nenáročnost a tvrdost - necháváme si matky, které se dokáží maximálně napást, výborně využijí přijaté krmivo, o jídlo bojují a zvládnou se postarat o sebe i svá kůzlata, ať se děje cokoliv
 4. stabilní laktační křivka - preferujeme rodiny se stabilní laktační křivkou, což česky znamená, že budou pořád dojit stejně, s co nejmenšími výkyvy, dáme přednost průměrné dojnici, která si bude svoje 3litry držet celou dojnou sezónu nehledě na stav pastviny, bude spokojeně přežvykovat při silné bouřce pod stromem na zahradě, neprojeví se na nádoji, že zapomenu dát jádro nebo že se ochladí 
  - super dojka, která přijde o mléko, když ji nestihnete zavřít při mrholení, protože to nesnáší a pak se už nerozdojí, je pro nás nevyužitelná

Letní pohodičkaLetní pohodičkaLetní pohodička

Kozám se snažíme poskytnout maximum pobytu venku. Pastevní areál je rozdělen do několika menších výběhů, ve kterých stáda střídáme. Kozy mají u domu malý výběh se stromy, ohrazený plotem. Z něho se chodí dle libosti pást do horního areálu a v intervalech se vrací odpočívat pod stromy.

Jdeme zpátky do zahradyStádo 2011

Kozly kromě připouštěcího období neoddělujeme do "samotek", užívají si se stádem sociálního života a projevů něžností od kozích nevěst. Při podezření jsou vybaveni zástěrkami, aby nedošlo k nechtěnému připuštění. Nemáme problémy s nesnášenlivostí mezi matkami ani plemeníky, kozy ve stádě venku rodí, nikdy jsme se nesetkali s agresivitou od jiných koz či kozlů k rodícím matkám.

Nubijátka 2011 - letecký denKarel a nevěstyLetní pohodička

 

Vítěz nákupního trhu

 

A jak se projevilo plnění našeho chovného cíle?

Během let se nám podařilo sestavit kvalitní stádo s preferovanými vlastnostmi. Věnujeme se odchovu plemenných koziček a kozlíků z našeho chovu a dosahujeme výborných výsledků-

Stádo máme sestaveno z několika rodin, z nichž se každá liší preferovanými vlastnostmi, které si drží.
Odměnou nám jsou vyrovnané ročníky kůzlat, které dědí požadované preference, výborné mléko od všech matek a radost ze stabilního a často nadprůměrného nádoje.
10leté kozy jsou stále ve výborné kondici, nezaostávají za mladšími ani při dojení a v roce 2009 se nám povedly dva ročníky kůzlat za rok - holky nám porodily v lednu a podruhé v červenci.

Každá koza v našem stádě má jméno, historii, svoje speciální potřeby (dojit zlehka, šimrat na bradě, čuchávat mi vlasy při dojení, apod.:-) a obzvlášť ty nejstarší matky jsou naše mnohaleté přítelkyně, které s námi přestály dobré i zlé a jsme jim za všechno moc vděční.

Kéž by naše odchovy dělaly novým majitelům stejnou radost a potěšení jako nám a rozšířily tak řady lidí, co propadly těm zajímavým kozím stvořením.

 

 

 

 

 


 

 

Ministerstvo zemědělství opětovně upozorňuje na změnu posuzování včasnosti hlášení o narození, přemísťování a úhynech zvířat zasílaných pověřené osobě

V souladu s pravidly EU se od 1. 1. 2017 mění posuzování včasnosti hlášení, které náleží mezi požadavky Kontroly podmíněnosti. Tato změna se promítne i do posuzování požadavku pro hodnocení způsobilosti u plateb na skot, ovce, kozy a do posuzování včasnosti hlášení v rámci národních kontrol prováděných Českou plemenářskou inspekcí (ČPI).

Za pozdní se považují všechna hlášení, která dorazí ke zpracování pověřené osobě počínaje 8. kalendářním dnem ode dne hlášené události s tím, že pokud konec sedmidenní lhůty připadne na sobotu, neděli či svátek, je posledním dnem lhůty pro včasné nahlášení nejbližší příští pracovní den. Sedmidenní lhůta pro zaslání hlášení je zachována, je-li posledního dne lhůty hlášení doručeno pověřené osobě (Českomoravská společnost chovatelů, a.s.), nebo je-li v tento den podána poštovní zásilka adresovaná pověřené osobě. Pro případ kontroly včasnosti je tedy vhodné podací lístky nejméně po dobu dvou let archivovat.

S ohledem na výše uvedené Ministerstvo zemědělství apeluje na chovatele, aby se zasíláním hlášení neotáleli a zvláště v případě elektronického způsobu komunikace jej odesílali ihned po pořízení záznamu do stájových registrů.

Nejedná se o změnu lhůty jako takové, ta zůstává pro zaslání hlášení i nadále sedmidenní, od letošního roku se však nebude k této lhůtě připočítávat čas určený na „putování“ hlášení k pověřené osobě (tzv. technická lhůta pro doručení hlášení od chovatele k pověřené osobě), ale naopak se budou zohledňovat soboty, neděle a svátky.

 

V této souvislosti se mění znění kontrolních otázek podmíněnosti (Cross compliance) ve vztahu k evidenci a označování zvířat PPH 7 a 8, které nově zní 7/5: „Je hlášení o narození zvířat zasláno chovatelem pověřené osobě do 7 dnů ode dne označení zvířete a hlášení o jejich úhynu, ztrátě, utracení, přemístění zasláno chovatelem pověřené osobě do 7 dnů ode dne, kdy k události došlo?“ a 8/4: „Je hlášení o narození zvířat zasláno chovatelem pověřené osobě do 7 dnů ode dne označení zvířete a hlášení o jejich úhynu, ztrátě, utracení, přemístění a hlášení o přemístění na dočasné hospodářství zasláno chovatelem pověřené osobě do 7 dnů ode dne, kdy k události došlo?“.

 

Další informace lze nalézt na internetových stránkách Ministerstva zemědělství:

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/kontroly-podminenosti-cross-compliance/aktuality/index-7.html

 

Stejné posuzování včasnosti hlášení jako v případě podmíněnosti bude uplatňováno i v případě hodnocení způsobilosti u plateb na skot, ovce, kozy i do posuzování včasnosti hlášení v rámci kontrol označování a evidence prováděných ČPI.

 

8.9. 2012 jsme se účastnili aukce plemenných kozlů v Novém Městě nad Metují. Nejen jako diváci, na ohodnocení jsme dovezli našeho mladého plemenného kozla linie Patrik Leona a byli jsme zvědaví, strachy zcepenělí:-), na ohodnocení

Publikováno: 8.9.12 17:59 | Připojená galerie: Aukce kozlů Nové Město 2012

Nedávno jsem si všimla, že naše krasavice Helena nemusí Hnědku, hnědou krátkosrstou mladou kozu. Doma se k ní nedostala, ale svoje antipatie jí dávala najevo venku. Skončilo to – zprvu se zdálo – malým hematomem v oblasti slabiny. Hnědka zrovna netouží po mé péči, tak jsem to nechala být, ale během několika dní se z bouličky udělal malý meloun... A průšvih, nahoře na boku je hmatná branka, máme tady kýlu.. Pro jiné banalita, pro kozu rozsudek smrti. Dříve nebo později se kýla uskřine a zvíře ve velkých bolestech uhyne. Riskli jsme to tedy a přemluvili naší veterinární lékařku k šílenému kousku - kozí operaci...

Publikováno: 16.3.12 14:55
Dozadu
2 položky
 1 
Dopředu