Kontrola užitkovosti

Kontrola užitkovosti (KU) je základem celé plemenářské práce v chovech koz. Obecně řečeno je to oficiální a pravidelný sběr dat v konkrétním chovu.

Aby mohla být plemenná koza s POP (potvrzením o původu) zařazena do chovu, většinou jí na podzim toho roku, kdy se narodila, plemenář ohodnotí exteriér.
ER - elita rekord, nejlepší třída
E - elita, druhá nejlepší
I. - slabý průměr
II. - nejhorší třída, většinou u zvířete se závažnou exteriérovou vadou

Kůzlátka 2011Emilka vemenoEmilka a Eva 2011

Plemenář spolu s chovatelem sledují:

  • čím byla plemenná koza připuštěna (plemenný kozel)
  • datum, pohlaví a rohatost narozených kůzlat
  • průběh porodu - bez potíží, s pomocí, těžký porod
  • mezi 40.-70. dnem po porodu poprvé přijedete "důvěrník" chovatele nebo plemenář a zúčastní se dojení kozy
  • změří velikost nádoje, odebere vzorek mléka a odešle do laboratoře
  • to se opakuje v pravidelných měsíčních intervalech až do 280.dne od porodu

Většinou v lednu jsou zvěřejněny výsledky KU mléka, ve kterých si podle ušního čísla můžete najít požadovanou kozu, zjistíte, kolik za 280dní nadojila kg (l) mléka a průměr jednotlivých složek - % tuku a bílkoviny.

Aktuálně se primárně sleduje % bílkoviny, které je dědičné. Čím vyšší, tím lepší.

Celá populace toho roku se vzájemně porovná a kozám je přidělena výsledná třída dojivosti.

Několik málo nejlepších procent zvířat má výslednou třídu ER (elita rekord), následuje E (elita), I.třída, II. třída. Pouze kozy, které si vydojí jednu z elitních tříd, E nebo ER, mohou produkovat plemenné kozlíky.

Tzn. že pouze malé procento celé populace koz jsou vybrány jako špičkové matky. Vydojí si ER nebo E. Taktéž musí mít ER nebo E za exteriér, aby byly vybrány jako producentky plemeníků. Z jejich narozených kozlíků plemenář vybírá ty nejlepší na aukci, z nichž se poté stanou plemeníci.

Je proto velký rozdíl, zda si pro svoje kozy zakoupíte kozlíka z takto pečlivě prověřené a vybrané matky nebo od jakékoliv kozy, u které se neměří mléko, nevíte, kolik dojila, zda by vůbec zvládla dojit celých 280dní, zda mléko mělo požadovanou chuť a požadované % zastoupení složek. Nehledě na tvar vemene a dojitelnost, což jsou všechno věci silně dědičné.