Založení hospodářství

V příběhu je nešťastníkovi vyčítáno, že nemá číslo hospodářství a stájový deník. Co to je a kde se to vezme? Proč to vůbec?

Než si přivezete kozu domů, musíte mít již registrované hospodářství. Je to podobný případ, jako když si kupujete auto. Také to nemůžete provést bez občanky, papíru, kterým se identifikujete. Vaše adresa bude místo, kam prodávající auta převede jeho vlastnictví. On ho odhlásí a Vy si ho přihlásíte. S nákupem kozy je to stejné. Číslo hospodářství je Vaše "občanka". My kozu podle jejího ušního čísla odhlásíme na Vás. Tzn. že např. koza č. 12345 se stěhuje z hospodářství Macháčků č.112233 na hospodářství pana Nováka č. 332211. Jenom takhle tomu úředníci rozumí...

Jak na to? Jednoduše! Vytisknete si a vyplníte registrační lístek chovatele, ten poté pošlete na adresu:

Českomoravská společnost chovatelů, a.s. pracoviště Hradišťko pod Medníkem - útvar ústřední evidence
252 09 Hradišťko pod Medníkem

Abyste se mohli prokázat tím, jaká zvířata na hospodářství máte, po odeslání registračního lístku dostanete zpátky formulář s tím důležitým číslem hospodářství, které máte tímto založeno a tzv. stájový registr (deník) - žlutý blok, do kterého budete zapisovat zvířata, co nakoupíte.

Povinnosti jsme učinili za dost. A teď hurá nakupovat nová zvířátka:-)

2011 soubojSofinka 3 měsíce

 


Předpis č. 286/2003 Sb § 3
Základní pojmy

(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí

a)  

chovatelem každý, kdo zvíře nebo zvířata vlastní nebo drží, anebo je pověřen se o ně starat, ať již za úplatu nebo bezúplatně, a to i na přechodnou dobu,

b)  

hospodářstvím jakákoli stavba, zařízení nebo místo, kde je hospodářské zvíře nebo kde jsou hospodářská zvířata chována nebo držena, včetně chovu pod širým nebem. Je-li v hospodářství chováno nebo drženo více než jedno stádo nebo více než jedna skupina hospodářských zvířat, která mohou onemocnět stejnou nákazou nebo nemocí přenosnou ze zvířat na člověka (dále jen "vnímavá zvířata"), je každé z těchto stád nebo každá z těchto skupin oddělenou epizootologickou jednotkou, která má stejný zdravotní status,

c)  

hospodářskými zvířaty zvířata využívaná převážně k chovu, výkrmu, práci a jiným hospodářským účelům, zejména skot, prasata, ovce, kozy, koně, osli a jejich kříženci, drůbež, běžci, králíci, kožešinová zvířata, zvěř ve farmovém chovu, ryby a včely,