Pohyby zvířat

Abych nemusela dělat děset dalšíc kategorií, tak Vás seznámím s kódy všech dalších pohybů zvířat na hospodářství.

Na vše používáme tiskopis Hlášení o narození zvířat, jejich úhynu, ztrátě a přemístění. Jak se vyplňuje naleznete v kapitole 3.

  1. odsun zvířete na jiné hospodářství (česky řečeno prodej) - kód události 70, vyplníme klasicky (ušní číslo zvířete, které prodáváme, kdy se prodalo a v poslední části číslo hospodářství, kam se prodalo)
  2. zcizení zvířete (ztráta zvířete z pastviny, apod.) - kód události 40, poslední část vpravo zůstane prázdná)
  3. odsun na jatky - kód události 60, v poslední části vpravo vyplníme číslo hospodářství jatek
  4. ůhyn, odvoz kafilérií - kód události 50, v poslední části vpravo opět číslo hospodářství kafilérie
  5. domácí porážka (ovci a kozu lze porazit bez jakéhokoliv povolení doma na farmě) - kód události 63

 


A na konec něco složitějšího - narození kůzlete. Ještě před narozením kůzlat si nezapomenu objednat nové ušní známky, aby jim bylo nejen co navěsit do uší, ale hlavně abychom měli ušní čísla, pod kterými je nalásíme do evidence. To je nutné udělat do 7 dnů po narození, není tedy čas objednávat nové známky (pokud budeme pečliví:-)

Takže: narození kozičky/jehničky kód události 21, narození kozlíka/beránka kód události 22!

Další chyták je vyplnění ušního čísla matky do hlášenky. Píše se na pravé straně opět zprava doleva! Viz dole.

Kontrolní testová otázky tedy zní - jak přečtete tuto tabulku? Co nám říká nesmyslný shluk čísel a kódů? :-) Snad to bude z formuláře trochu čitelné.


 Hlášení o narození zvířat, jejich úhynu, ztrátě a přemístění
(pro ovce a kozy)

 

01 Registrační číslo                 CZ

 2

(hospodářství, obchodníka, provozovny )

Vyhotovil: Macháčková      Dne: 1.1.2011   Podpis: Macháčková

 
Číslo řádku 02                  Druh vířete

03       Ušní známka zvířete - identifikační číslo zvířete

04Kód

události

 05 Datum (přemístění, narození, úhynu, ztráty, utracení)   06 Registrační číslo (hospodářství, obchodníka, provozovny)  
a)Kód   země  b) 07 Ušní známka matky - identifikační číslo  
den měsíc rok  Kód země    
 
01  03  C  Z          0  0  1  1  1  1  9  5  9  7  0  0  1  0  1  1  1              3  3   3  3  3  3  3  3  3  1  0 
02  03  C  Z          0  0  1  1  1  2  9  5  9  7  0  0  1  0  1  1  1              3  3  3  3  3  3  3  3  3  1  0
03                                                                                  

 

A jak tuhle krásnou věc přečteme?

1. ledna 2011 byla z hospodářství 2222222/10 odsunuta kozička  00111959 a 00112959 na hospodářství 3333333/10.