Výkonnostní zkoušky 2013 a šampionát

Víkend 22.6. a 23.6. byl pro Bendiga završením našeho měsíčního intenzivního snažení. Zúčastnil se Mezinárodního šampionátu welsh pony a cob v Hradeckém jezdeckém klubu, kde se stal vícešampionem ve třídě hřebců 4-7letých a obsadil 2.místo v otevřené jezdecké třídě. To bylo ale jen pro zahřátí - důležitější pro nás byly nedělní výkonnostní zkoušky. 


Na výkonnostní zkoušky a měsíční předešlou přípravu jsme Bendiga svěřili podle nás do těch nejlepších rukou - Míši Nágrové, české drezůrní jezdkyně, teď už trenérky, a její žákyně Irenky Pečenkové, která ho pod sedlem předváděla. A my jsme s Míšou fandili. Patří jim neskutečné díky, protože Ben měl nejen luxusní podsedlovou přípravu, ale jejich citlivý a empatický přístup mu pomohl se značně posunout v jeho jezdeckém a osobnostním růstu.

Děvčátka, nezapomenutelné díky!! 


 Výkonnostních zkoušek se mohou zúčastnit 4-7letí hřebci a 4-7leté klisny.

Zkoušky se mohou provádět jako:
- Zkouška pod sedlem,
- Zkouška v zápřeži.

Obě zkoušky jsou si rovnocenné.
Výkonnostní zkoušky posuzuje:
a) Sedlové disciplíny posuzuje rozhodčí s licencí ČJF, resp. FEI pro sedlové disciplíny,
b) Zápřahové disciplíny posuzuje rozhodčí s licencí ČJF, resp. FEI pro zápřahové disciplíny.
Na výkonnostní zkoušky může dohlížet delegát Rady PK, který má poradní hlas.
 
1. ZKOUŠKA POD SEDLEM
Zkouška pod sedlem se skládá ze skokové zkoušky pod sedlem a drezurní zkoušky pod sedlem.
Pro tuto zkoušku jsou klisny a hřebci rozděleni do 3 skupin podle KVH:
1) do122 cm(ZLPS = základní lehký parkur výškové kategorie S),
2)123 –135 cm(ZLPA = základní lehký parkur výškové kategorie A),
 
3) 136 cma vyšší (ZLPB = základní lehký parkur výškové kategorie B).
a. Skoková zkouška pod sedlem
Pravidla: Pravidla pony vydaná ČJF (v aktuálním znění) s eventuálním doplněním Radou PK.
Parkur stupně ZL: 8 překážek s jednou distancí a jednou kombinací; jedno kolo.
Stupnice hodnocení 1 – 10.
Hodnotí se:
1. Technika skoku
2. Jezditelnost
3. Ochota k překonávání překážek
4. Ovladatelnost

 

Technické podmínky stavby parkurů pro pony:

 

 

 
výška skoků
v cm, tolerance
vícebradlí
šířka
oxery
šířka
vodní
příkop
počet
překážek
rychlost:
haly -otevřená
kolbiště
kombinace
2 cvalové
skoky
ZLPS
60 + 5
60–70
50–60
100
8
275 – 300
8,7 – 9,7
ZLPA
70 + 5
70–80
60–70
100
8
275 – 330
9 – 10
ZLPB
80 + 5
80–90
70–80
100–150
8
300 – 350
9 – 10,5

 

Vysvětlivky k tabulce:
ZLPS = základní lehký parkur výškové kategorie S, tj. do 122cm
ZLPA = základní lehký parkur výškové kategorie A, tj. 123cm – 135 cm
ZLPB = základní lehký parkur výškové kategorie B, tj. 136 cm a vyšší
 
 
 
 Ben video zde
 
 


b. Drezurní zkouška pod sedlem
Obdélník 20 x 40 m, drezurní úloha ČJF č. P2 (čtená)
Pravidla: Pravidla pony vydaná ČJF (v aktuálním znění).
Důraz je kladen na prostornost chodů, jezditelnost, pracovitost, klid, temperament a
ochotu přijímat pomůcky.
Stupnice hodnocení 1 – 10.
Hodnotí se:
1. Krok
2. Klus
3. Cval
4. Jezditelnost
ČJF Drezurní úloha P2

 

Obdélník 20 x 40 informativní čas: 3 min 30 sek
Místo
Cvik
Hodnocení
1.
A
X
C
Vjezd pracovním klusem
Stát, pozdrav
Pracovním klusem vchod
Na levou ruku
rovnost vjezdu, přechod do a ze zastavení, ohnutí v obratu, pravidelnost
2.
H-K
Od stěny ke stěně
postavení a ohnutí,
pravidelnost, přesnost
3.
A
X
C
Velký kruh
Kruhy změnit
Přímo
přesnost, ohnutí, pravidelnost
4.
M-F
Od stěny ke stěně
postavení a ohnutí,
pravidelnost, přesnost
5.
A
 
K-B
Stát, nehybnost 4 sekundy
Středním krokem vchod
Změnit směr
zastavení, nehybnost,
přechody, pravidelnost
6.
M
C
C
Pracovní klus
Pracovní cval, velký kruh 1x kolem
Pracovní klus
přechody, pravidelnost
vskok do cvalu, ohnutí,
přesnost
7.
H-F
F
Změnit směr, prodloužit kroky
Pracovní klus
přechody, pravidelnost, prodloužení
8.
A
A
C
Pracovní cval, velký kruh 1x kolem
Přímo
Pracovní klus
přechody, pravidelnost,
vskok do cvalu, ohnutí,
přesnost
9.
M-K
K
Změnit směr, prodloužit kroky
Pracovní klus
přechody, prodloužení, pravidelnost
10.
A
X
Ze středu
Stát, pozdrav
ohnutí v obratu, rovnost,
přechod, zastavení

 

Odjezd volným krokem v A
 
 
 
Ben video zde
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publikováno: 22.7.13 14:47 | Autor: Milada Macháčková | Kategorie: Welsh cob Taraco Bendigo
| Připojená galerie: Šampionát a výkonnostní zkoušky 2013