Rodina

Rodina "M" je pojmenovaná po naší první plemenné koze Máně. Je to zakladatelská linie našeho chovu, která postupně během let vymřela.

Máňa, naše první..

00828 565 CZ, nar. 9.2.2002, linie Herman
původ: E, zevnějšek: ER, výsledná třída: E, průměrný nádoj 1466kg

Mánička byla naše první a bezkonkurenčně nejlepší kozenka. Podařilo se nám jí zakoupit už starší, připuštěnou. S hotovou kontrolou užitkovosti, kde díky nadprůměrnému nádoji vydojila elitní třídu a mohla produkovat plemenné kozlíky. Dojila průměrně 4l a na poprvé se nám odvděčila dvěmi kozičkami, z nichž jednu jsme si nechali a začali jsme jí říkat Rohatka. V roce 2009 jsme čekali další kůzlátka, ale při těžkém porodu uhynula i s kůzlátky a její dcera Rohatka podědila na památku jméno Máňa.


 

Máňa Rohatka

03949 958 CZ, nar. 5.2. 2008v našem chovu, linie Hanzi, zevnějšek ER, původ ER, výsledná ER 
M: Máňa

Výborná koza středního rámce, špičková a spolehlivá matka, plodná (v roce 2010 2x! kůzlata). Lehce dojitelná, se stabilním nádojem bez výkyvů a plochou laktační křivkou = dojí standartně velice dobře, ať na pastvě či na stáji, bez snížení nádoje při zhoršení podmínek (deště, apod.) Mléko je lahodné. Ručně je dojitelná skvěle.

Výsledky kontroly užitkovosti: 

 rok  bílkovina %  tuk %
 2009  3, 56  4, 14
 2010  3, 88  3, 88

 

O Rohatku jsme bohužel přišli v září 2011. Stal se jí relativně banální úraz, který skončil střemi stehy na břiše a jedním pod uchem, ale nakonec podlehla šoku a uhynula.


 Magda

06025 958 CZ, nar. 19.7.2010 v našem chovu, linie Roklan, zevnějšek ER, původ ER, výsledná ER
M: Máňa
O: Servác

Magda jaro 2011 - roční

Magda je kozička narozena v našem chovu. Rohatá, dcera Máni. V roce 2011 nám porodila kozičku.

    2011     kozička
    2012     kozička

Publikováno: 17.1.14 19:12 | Autor: Milada Macháčková | Kategorie: Byli u nás