Kozí porod

24 položek
 1  2
Dopředu
po půl hodince od porodu obě kůzlátka stojí a pijí
17.01hod vychází druhé kůzle
koza ulehá opatrně vedle kůzlete
17.00hod matka pečuje o mládě a objevují se kopýtka druhorozeného